جزئیات گوشی Haier M1000

مشخصات کامل گوشی Haier M1000 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 560mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Haier V280

مشخصات کامل گوشی Haier V280 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 550mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Haier Z8000

مشخصات کامل گوشی Haier Z8000 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 600mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Haier V100

مشخصات کامل گوشی Haier V100 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.1MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 600mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Haier M80

مشخصات کامل گوشی Haier M80 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 630mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Haier F1100

مشخصات کامل گوشی Haier F1100 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 600mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Haier M1100

مشخصات کامل گوشی Haier M1100 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 600mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت Haier M150

مشخصات کامل گوشی Haier M150 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.3 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 650mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت Haier A66

مشخصات کامل گوشی Haier A66 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Haier P6

مشخصات کامل گوشی Haier P6 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 580mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب