جزئیات گوشی Haier M1000

مشخصات کامل گوشی Haier M1000 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 560mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Haier Z8000

مشخصات کامل گوشی Haier Z8000 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 600mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی Haier M1100

مشخصات کامل گوشی Haier M1100 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 600mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت Haier M150

مشخصات کامل گوشی Haier M150 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.3 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 650mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Haier P6

مشخصات کامل گوشی Haier P6 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 580mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت Haier M300

مشخصات کامل گوشی Haier M300 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Haier Z3000

مشخصات کامل گوشی Haier Z3000 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 530mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت Haier M160

مشخصات کامل گوشی Haier M160 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.5 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 650mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت Haier M180

مشخصات کامل گوشی Haier M180 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.44 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 650mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی Haier P5

مشخصات کامل گوشی Haier P5 سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش:   اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 520mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب